Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Festiwal Chopinowski

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski

Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach-Zdroju odbywają się nieprzerwanie od 1946 r. dla upamiętnienia koncertów charytatywnych Fryderyka Chopina w sierpniu 1826 roku. Gwiazdami pierwszego festiwalu byli Zofia Rabcewicz i Henryk Sztompka.

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski jest nie tylko najstarszym festiwalem pianistycznym na świecie, ale także najstarszym polskim festiwalem muzycznym. W Dworku Chopina spotykają się światowej klasy artyści oraz wielbiciele muzyki Chopina i pianistyki. Koncerty odbywają się w Dworku Chopina. Obecnym dyrektorem artystycznym festiwalu jest Piotr Paleczny, który zaprasza do Dusznik utalentowanych pianistów z całego świata. Dla zapraszanych pianistów występ w Dusznikach jest często debiutem przed polską publicznością.

Dusznicki festiwal nobilituje pianistów. Występowali bowiem tutaj artyści tej miary, co Edward Auer, Wladimir Aszkenazy, Ryszard Bakst, Halina Czerny-Stefanska, Zbigniew Drzewiecki, Raul Koczalski, Ewa Bandrowska-Turska, Stanislaw Szpinalski, Barbara Hesse-Bukowska, Lidia Grychtolowna, Adam Harasiewicz, Fu Tsong, Jan Ekier, Bella Dawidowicz, Ikuko Endo, Regina Smendzianka, Piotr Paleczny, Garrick Ohlsson, Krystian Zimerman, Paul Badura-Skoda, Stefan Askenase,Federico Colli, Kate Liu, Aleksander Gavrylyuk.

Dorobek kilkudziesięciu Festiwali Chopinowskich jest ogromny i niewymierny; nie da się bowiem w sposób statystyczny potraktować ludzkich wzruszeń artystów i słuchaczy oraz zaangażowania i pasji organizatorów, dzięki którym nazwa Duszniki Zdrój dla wielu Polaków oraz licznych obcokrajowców kojarzy się z nazwiskiem największego polskiego pianisty i kompozytora.

Do dorobku dusznickich festiwali zaliczyć również należy inicjatywą praktyczną, niezwykle ważną dla poziomu sztuki muzycznej: od blisko 20 lat w okresie poprzedzającym festiwale prowadzone są w uzdrowisku nad Bystrzycą Dusznicką kursy mistrzowskich interpretacji utworów Chopina, w których biorą udział młodzi pianiści z całego świata, doskonaląc pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych pedagogów swój warsztat artystyczny. Kontynuacją tej idei służby kulturze muzycznej jest realizowana obecnie przez Fundacje Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich koncepcja utworzenia Międzynarodowego Centrum Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju: instytucji stanowiącej forum spotkań nie tylko młodzieży muzycznej, nie tylko pedagogów, ale także wirtuozów i wszystkich zainteresowanych profesjonalnie muzyką.

Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju powstała w 1989 roku, aby podtrzymać i rozwijać tradycje chopinowskie datujące się od połowy XIX wieku. Robi to skutecznie, kontynuując pracę poprzedników. Organizuje Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju. Gromadzone są archiwalia, fotografie, medale pamiątkowe; ostatnio wydana została historia tradycji chopinowskich w Dusznikach Zdroju napisana przez historyków i muzykologów; archiwizuje się nagrania koncertów na taśmach video i audio w technice cyfrowej. Powstaje Międzynarodowe Centrum Chopinowskie, gdzie będą organizowane klasy mistrzowskie, sympozja itp.

Organizatorzy:
Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich
Rynek 10, 57-340 Duszniki-Zdrój
Dyrektor Artystyczny: Piotr Paleczny

Szczegółowe informacje oraz program festiwalu dostępny jest na stronie: www.festival.pl

Zdjęcia wykonane zostały przez Pana Marka Grotowskiego.

Przedstawione informacje pochodzą z Wikipedii oraz ze strony http://www.dcik.pl/festiwal/110,0,91,miedzynarodowy-festiwal-chopinowski-w-dusznikach-zdroju/