Super Oferta

Ceny i Rezerwacja

Sprawdź Termin ›
pl de en
YouTube Facebook

70 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Duszniach-Zdroju 07 - 15.08.2015r.

Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach-Zdroju odbywają się nieprzerwanie od 1946 r. dla upamiętnienia koncertów charytatywnych Fryderyka Chopina w sierpniu 1826 roku. Gwiazdami pierwszego festiwalu byli Zofia Rabcewicz i Henryk Sztompka.

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski jest nie tylko najstarszym festiwalem pianistycznym na świecie, ale także najstarszym polskim festiwalem muzycznym. W Dworku Chopina spotykają się światowej klasy artyści oraz wielbiciele muzyki Chopina i pianistyki. Koncerty odbywają się w Dworku Chopina. Obecnym dyrektorem artystycznym festiwalu jest Piotr Paleczny, który zaprasza do Dusznik utalentowanych pianistów z całego świata. Dla zapraszanych pianistów występ w Dusznikach jest często debiutem przed polską publicznością.

Dusznicki festiwal nobilituje pianistów. Występowali bowiem tutaj artyści tej miary, co Edward Auer, Wladimir Aszkenazy, Ryszard Bakst, Halina Czerny-Stefanska, Zbigniew Drzewiecki, Raul Koczalski, Ewa Bandrowska-Turska, Stanislaw Szpinalski, Barbara Hesse-Bukowska, Lidia Grychtolowna, Adam Harasiewicz, Fu Tsong, Jan Ekier, Bella Dawidowicz, Ikuko Endo, Regina Smendzianka, Piotr Paleczny, Garrick Ohlsson, Krystian Zimerman, Paul Badura-Skoda, Stefan Askenase,Federico Colli, Kate Liu,Aleksander Gavrylyuk.

Dorobek kilkudziesięciu Festiwali Chopinowskich jest ogromny i niewymierny; nie da się bowiem w sposób statystyczny potraktować ludzkich wzruszeń artystów i słuchaczy oraz zaangażowania i pasji organizatorów, dzięki którym nazwa Duszniki Zdrój dla wielu Polaków oraz licznych obcokrajowców kojarzy się z nazwiskiem największego polskiego pianisty i kompozytora.

Do dorobku dusznickich festiwali zaliczyć również należy inicjatywą praktyczną, niezwykle ważną dla poziomu sztuki muzycznej: od blisko 20 lat w okresie poprzedzającym festiwale prowadzone są w uzdrowisku nad Bystrzycą Dusznicką kursy mistrzowskich interpretacji utworów Chopina, w których biorą udział młodzi pianiści z całego świata, doskonaląc pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych pedagogów swój warsztat artystyczny. Kontynuacją tej idei służby kulturze muzycznej jest realizowana obecnie przez Fundacje Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich koncepcja utworzenia Międzynarodowego Centrum Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju: instytucji stanowiącej forum spotkań nie tylko młodzieży muzycznej, nie tylko pedagogów, ale także wirtuozów i wszystkich zainteresowanych profesjonalnie muzyką.

Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju powstała w 1989 roku, aby podtrzymać i rozwijać tradycje chopinowskie datujące się od połowy XIX wieku. Robi to skutecznie, kontynuując pracę poprzedników. Organizuje Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju. Gromadzone są archiwalia, fotografie, medale pamiątkowe; ostatnio wydana została historia tradycji chopinowskich w Dusznikach Zdroju napisana przez historyków i muzykologów; archiwizuje się nagrania koncertów na taśmach video i audio w technice cyfrowej. Powstaje Międzynarodowe Centrum Chopinowskie, gdzie będą organizowane klasy mistrzowskie, sympozja itp.

Organizatorzy:
Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich
Rynek 10, 57-340 Duszniki-Zdrój
Dyrektor Artystyczny: Piotr Paleczny

 

70 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski  odbędzie się w dniach 07.08.2015 - 15.08.2015r. Szczegółowe informacje oraz program festiwalu dostępny jest na stronie: www.festival.pl

 

 

Zdjęcia wykonane zostały przez Pana Marka Grotowskiego.

 

Przedstawione informacje pochodzą z Wikipedii oraz ze strony http://www.dcik.pl/festiwal/110,0,91,miedzynarodowy-festiwal-chopinowski-w-dusznikach-zdroju/

MyBenefit Gryglówka EHoliday